پنجشنبه 13 مهر 1402
EN

مدارک مورد نیاز جهت پذیرش متقاضیان اماکن عمومی (جهت افتتاح یا تغییر محل دفتر یا شرکت خدمات زیارتی)

1-فرمهای مخصوص معرفی فرد از مرجع صدور جدول (نوع فرم) با توجه به نوع تقاضا

2-تصویر تمامی صفحات شناسنامه (یکسری)

3-سه قطعه عکس جدید تمتم رخ از متقاضی با شت نویسی

4-تصویر واضح از کارت پایان خدمت (پشت و رو) برای متولدین ذکور 1337 به بعد و یا مدرک تعیین کننده وضعیت خدمت نظام

5- پرینت خلاصه پرونده که به تایید و امضا متقاضی رسیده باشد (در دفتر پلیس +10 پیوست می گردد )

6- تعهد نامه کلیه صنوف

7-گواهی عدم سوء پیشینه

8- گواهی عدم اعتیاد

9-استعلام کد پستی از اداره پست

تذکر : تمامی مدارک باید ممهور به مهر مرجع صدور پروانه باشند

جدول نوع فرم

تعیین نوع فرمهای مورد نیاز جهت معرفی متقاضیان اماکنعمومی به دفاتر پلیس +10

تکمیل کننده : مراجع صدور پروانه

ردیف

نوع درخواست متقاضی

فرمهای مورد نیاز

1

افتتاح اولیه بدون هیچگونه سابقه صنفی قبلی

فرم معرفی نامه

2

انتقال پروانه کسب

فرم سابقه + معرفی نامه

3

تغییر مکان

فرم سابقه + معرفی نامه

4

افتتاح پرونده مدیریت ، مباشرت و خدمتگذاری

فرم سابقه + معرفی نامه

5

افتتاح پرونده صنفی سیار شامل:

(تاکسی ، وانت بار و عکاس سیار

فرم معرفی نامه صنوف سیار

 

 

*توضیح ردیف 4 جدول : در صورتیکه مدیر، مباشر و یا خدمتگزار با صاحب پروانه همزمان برای ثبت درخواست معرفی می گردند، نیازی به تکمیل فرم سابقه نمی باشد.