مدارک مورد نیاز جهت پذیرش متقاضیان اماکن عمومی (جهت افتتاح یا تغییر محل دفتر یا شرکت خدمات زیارتی)

مدارک مورد نیاز جهت پذیرش متقاضیان اماکن عمومی (جهت افتتاح یا تغییر محل دفتر یا شرکت خدمات زیارتی)

1-فرمهای مخصوص معرفی فرد از مرجع صدور جدول (نوع فرم) با توجه به نوع تقاضا

2-تصویر تمامی صفحات شناسنامه (یکسری)

3-سه قطعه عکس جدید تمتم رخ از متقاضی با شت نویسی

4-تصویر واضح از کارت پایان خدمت (پشت و رو) برای متولدین ذکور 1337 به بعد و یا مدرک تعیین کننده وضعیت خدمت نظام

5- پرینت خلاصه پرونده که به تایید و امضا متقاضی رسیده باشد (در دفتر پلیس +10 پیوست می گردد )

6- تعهد نامه کلیه صنوف

7-گواهی عدم سوء پیشینه

8- گواهی عدم اعتیاد

9-استعلام کد پستی از اداره پست

تذکر : تمامی مدارک باید ممهور به مهر مرجع صدور پروانه باشند

جدول نوع فرم

تعیین نوع فرمهای مورد نیاز جهت معرفی متقاضیان اماکنعمومی به دفاتر پلیس +10

تکمیل کننده : مراجع صدور پروانه

ردیف

نوع درخواست متقاضی

فرمهای مورد نیاز

1

افتتاح اولیه بدون هیچگونه سابقه صنفی قبلی

فرم معرفی نامه

2

انتقال پروانه کسب

فرم سابقه + معرفی نامه

3

تغییر مکان

فرم سابقه + معرفی نامه

4

افتتاح پرونده مدیریت ، مباشرت و خدمتگذاری

فرم سابقه + معرفی نامه

5

افتتاح پرونده صنفی سیار شامل:

(تاکسی ، وانت بار و عکاس سیار

فرم معرفی نامه صنوف سیار

 

 

*توضیح ردیف 4 جدول : در صورتیکه مدیر، مباشر و یا خدمتگزار با صاحب پروانه همزمان برای ثبت درخواست معرفی می گردند، نیازی به تکمیل فرم سابقه نمی باشد.