پنجشنبه 13 مهر 1402
EN

شرح قرارداد بیمه سال 1400 عتبات عالیات

بیمه زائرین عتبات 1400

طبق قرارداد منعقد شده از طرف مدیران سازمان حج و زیارت با شرکت بیمه ایران ؛زائرین عتبات عالیات تا آبان 1401 تحت خدمات بیمه ای شرکت ایران  قراگرفته و طبق قرارداد پیوست میتوانند در صورت بروز مشکل و حادثه  و سانحه و سایر موارد از خدمات شرکت مذکور استفاده نمایند لازم به ذکر است این قرارداد فقط مشمول افرادی خواهد بود که با کاروانهای تحت نظارت سازمان حج و زیارت به کشور عر%D