شنبه 22 مرداد 1401
EN

اولویت اعزام دارندگان اسناد ودیعه حج تمتع

دارندگان اسناد ودیعه حج تمتع ثبت نام شده تا تاریخ 1386/08/30 جهت تکمیل ظرفیت باقیمانده کاروانهای حج سال 1399 دعوت شده اند. این دسته از شهروندان می توانند برای ثبت نام به سامانه reserve.haj.ir یا دفاتر مدیران حج تمتع مراجعه نمایند.

 

استعلام قبوض ودیعه گذاری حج تمتع و استعلام اولویت اسناد ودیعه گذاری عمره مفرده بر روی

 

سامانه USSD با شماره گیری کد دستوری #64511*4* راه اندازی شده است.

 

مراحل استعلام با کد دستوری ذکر شده بشرح زیر می باشد :

 

1- کد دستوری #64511*4* در گوشی خود شماره گیری گردد.

2- گزینه" 1‏- استعلام قبض ودیعه گذاری "، نمایش داده می شود که عدد 1 وارد شود.

3- در مرحله بعد گزینه های" 1‏- قبض ودیعه گذاری حج تمتع" و" 2‏- قبض ودیعه گذاری عمره مفرده" نمایش داده می شود که باید یکی از آن ها انتخاب شود.

4-  سپس کد ملی وارد شود.

5- در این مرحله شماره قبض وارد می گردد.

6- سپس شماره شعبه وارد شود.

7- در آخر نتیجه استعلام نمایش داده می شود.

شماره تلفن پاسخگوئی حج وزیارت استان تهران:64512107-64512108-64512109-64512110-64512132استعلام قبوض حج تمتع و اولویت اسناد عمره مفرده