چهارشنبه 12 مهر 1402
EN

شهروند گرامی توجه بفرمایید:

باتوجه به اینکه هیچ یک از تبلیغات خرید و فروش اسناد حج و عمره در محیط مجازی اعم از سامانه های بازاریابی و تبلیغاتی نظیر سامانه شیپور، دیوار، سامانه فیش حج، سامانه نوراسیر، سامانه ایران حج و... قابل راستی آزمایی و مورد تایید سازمان حج وزیارت نمی باشد لذا به هموطنان عزیز متذکر می گردد از اطمینان به اینگونه تبلیغات و پرداخت وجه به اینگونه افراد جداً بپرهیزند.تنها سامانه مورد تایید سازمان ، سامانه https://tasharof.haj.ir می باشد و طی فرایند تعریف شده می بایست صاحب سند و خریدار مستقیماً توافق و به یکی از دفاتر زیارتی تعریف شده در سامانه مذکور مراجعه تا مراحل اداری لازم انجام شود. خاطرنشان می گردد تنها وجهی که دفاترزیارتی مجاز به دریافت آن می باشندبرای اسناد حج تمتع مبلغ 3.500.000 ریال و برای اسناد عمره مفرده مبلغ2.500.000 ریال می باشد و سودی که به سپرده اولیه تعلق می گیرد بنابرتوافق به صاحب اولیه سند یا خریدار تعلق می گیرد. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن های11- 02164512107اداره ثبت نام و اعزام حج وزیارت استان تهران و 0216512132 واحد روابط عمومی و 02164512120 و 02164512140 بازرسی و رسیدگی به شکایات حج وزیارت استان تهران تماس بگیرید.