Enter Title

شهروندان گرامی میتوانند خدمات ارائه شده دراین قسمت را بدون نیاز به مراجعه حضوری به این مدیریت دریافت نمایند.

Consoleبازرسی و رسیدگی به شکایاتبازرسی و رسیدگی به شکایات

بازرسی و رسیدگی به شکایات

شهروندان گرامی برای طرح شکایات خود می توانند با تلفنهای 64512120-64512743 واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات استان تهران تماس حاصل نمایند.
تماس با واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات استان تهرانتماس با واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات استان تهران

تماس با واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات استان تهران

شهروندان گرامی می توانند هرگونه گزارش و شکایت خودرا با تلفن 64512140 مطرح نمایند.
توصیه واحد بازرسی حج وزیارت استان تهران به هموطنان عزیزتوصیه واحد بازرسی حج وزیارت استان تهران به هموطنان عزیز

توصیه واحد بازرسی حج وزیارت استان تهران به هموطنان عزیز

توصیه واحد بازرسی حج وزیارت استان تهران به هموطنان عزیز
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات دارندگان مجوز زیارتیدستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات دارندگان مجوز زیارتی

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات دارندگان مجوز زیارتی

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات دارندگان مجوز زیارتی
سامانه بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان حج وزیارتسامانه بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان حج وزیارت

سامانه بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان حج وزیارت

https://bazresi.haj.ir
سامانه دادور (پیشخوان مجوزهای کشور)سامانه دادور (پیشخوان مجوزهای کشور)

سامانه دادور (پیشخوان مجوزهای کشور)

کمیته بدوی رسیدگی به تخلفات دفاترو شرکتهای خدمات زیارتیکمیته بدوی رسیدگی به تخلفات دفاترو شرکتهای خدمات زیارتی

کمیته بدوی رسیدگی به تخلفات دفاترو شرکتهای خدمات زیارتی

کمیته بدوی رسیدگی به تخلفات دفاترو شرکتهای خدمات زیارتی
آیین نامه رسیدگی به تخلفات دفاترخدمات زیارتیآیین نامه رسیدگی به تخلفات دفاترخدمات زیارتی

آیین نامه رسیدگی به تخلفات دفاترخدمات زیارتی

آیین نامه رسیدگی به تخلفات دفاترخدمات زیارتی
آیین نامه رسیدگی به تخلفات دفاترزیارتیآیین نامه رسیدگی به تخلفات دفاترزیارتی

آیین نامه رسیدگی به تخلفات دفاترزیارتی

آیین نامه رسیدگی به تخلفات دفاترزیارتی
خلاصه عملکرد  سال97خلاصه عملکرد  سال97

خلاصه عملکرد سال97

خلاصه عملکرد واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات در سال97 بشرح ذیل است:
خلاصه عملکرد سال98خلاصه عملکرد سال98

خلاصه عملکرد سال98

خلاصه عملکرد کمیته بدوی رسیدگی به تخلفات از ابتدای سال98 .....درحال بروزرسانی
شرکتها و دفاتر لغو مجوز شده در سال1398شرکتها و دفاتر لغو مجوز شده در سال1398

شرکتها و دفاتر لغو مجوز شده در سال1398

شرکتها و دفاتر لغو مجوز شده در سال1398
خلاصه گزارش عملکرد کمیته بدوی تخلفات دفاترزیارتی از ابتدای سال1397. .....درحال بروزرسانیخلاصه گزارش عملکرد کمیته بدوی تخلفات دفاترزیارتی از ابتدای سال1397. .....درحال بروزرسانی

خلاصه گزارش عملکرد کمیته بدوی تخلفات دفاترزیارتی از ابتدای سال1397. .....درحال بروزرسانی

خلاصه گزارش عملکرد کمیته بدوی تخلفات دفاترزیارتی از ابتدای سال1397


خلاصه گزارش عملکرد کمیته بدوی تخلفات دفاترزیارتی از ابتدای سال97......درحال بروزرسانی
خلاصه گزارش عملکرد کمیته بدوی رسیدگی به تخلفات دفاتر و شرکتهای زیارتیخلاصه گزارش عملکرد کمیته بدوی رسیدگی به تخلفات دفاتر و شرکتهای زیارتی

خلاصه گزارش عملکرد کمیته بدوی رسیدگی به تخلفات دفاتر و شرکتهای زیارتی

خلاصه گزارش عملکرد
کمیته سلامت اداریکمیته سلامت اداری

کمیته سلامت اداری

بیانیه حریم خصوصیبیانیه حریم خصوصی

بیانیه حریم خصوصی

بیانیه حریم خصوصی مدیریت حج و زیارت استان تهران متعهد می شود که امنیت اطلاعات شما را تضمین نماید. حج و زیارت استان تهران برای جلوگیری از هر نوع دسترسی غیرمجاز و افشای اطلاعات شما از همه شیوه‌های لازم استفاده می‌کند تا امنیت اطلاعاتی را که به صورت آنلاین گردآوری کند، حفظ شود. ما حفظ حریم شخصی شما را تضمین می‌کنیم. اگر در هنگام استفاده از این پایگاه اینترنتی، از شما اطلاعاتی بخواهیم که هویت‌تان را آشکار کند می‌توانید مطمئن باشید که از آن تنها بر اساس اصول مطرح شده در این بیانیه استفاده می‌شود
خدمات به شهروندانخدمات به شهروندان

خدمات به شهروندان

خدمات این قسمت بدون نیاز به مراجعه حضوری به این مدیریت انجام می گیرد.
ارسال شکوائیه غیرحضوریارسال شکوائیه غیرحضوری

ارسال شکوائیه غیرحضوری

اطلاعات پرواز فرودگاه امام خمینی (ره)اطلاعات پرواز فرودگاه امام خمینی (ره)

اطلاعات پرواز فرودگاه امام خمینی (ره)

اطلاعات پرواز فرودگاه امام خمینی (ره)
تعرفه خدمات و هزینه اعزامهاتعرفه خدمات و هزینه اعزامها

تعرفه خدمات و هزینه اعزامها

حج و عمرهحج و عمره

حج و عمره

اولویت اعزام دارندگان اسناد ودیعه حج تمتعاولویت اعزام دارندگان اسناد ودیعه حج تمتع

اولویت اعزام دارندگان اسناد ودیعه حج تمتع

بررسی اولویت های اسناد عمره مفردهبررسی اولویت های اسناد عمره مفرده

بررسی اولویت های اسناد عمره مفرده

اسناد بانک ملتاسناد بانک ملت

اسناد بانک ملت

اسناد بانک ملیاسناد بانک ملی

اسناد بانک ملی

تعرفه خدمات دفاتر زیارتی جهت ثبت نام در کاروانهای حج تمتع99تعرفه خدمات دفاتر زیارتی جهت ثبت نام در کاروانهای حج تمتع99

تعرفه خدمات دفاتر زیارتی جهت ثبت نام در کاروانهای حج تمتع99

تعرفه خدمات دفاتر زیارتی جهت ثبت نام در کاروانهای حج تمتع99
سامانه تکمیل اطلاعات ودیعه گذاران حج تمتعسامانه تکمیل اطلاعات ودیعه گذاران حج تمتع

سامانه تکمیل اطلاعات ودیعه گذاران حج تمتع

سامانه فراخوان عمومی تکمیل اطلاعات ودیعه گذاران حج تمتع
کانال ارتباط با زائرین حج (پیام رسان گپ)کانال ارتباط با زائرین حج (پیام رسان گپ)

کانال ارتباط با زائرین حج (پیام رسان گپ)

نظرسنجینظرسنجی

نظرسنجی

نقل و انتقال اسنادنقل و انتقال اسناد

نقل و انتقال اسناد

اسناد حج تمتعاسناد حج تمتع

اسناد حج تمتع

سامانه درخواست نقل و انتقال اسناد حج تمتعسامانه درخواست نقل و انتقال اسناد حج تمتع

سامانه درخواست نقل و انتقال اسناد حج تمتع

اسناد عمره مفردهاسناد عمره مفرده

اسناد عمره مفرده

لیست دفاتر مجاز به انجام نقل و انتقال اسناد حج و عمرهلیست دفاتر مجاز به انجام نقل و انتقال اسناد حج و عمره

لیست دفاتر مجاز به انجام نقل و انتقال اسناد حج و عمره

عتبات عالیات عراقعتبات عالیات عراق

عتبات عالیات عراق

پیش ثبت نام عتبات عالیاتپیش ثبت نام عتبات عالیات

پیش ثبت نام عتبات عالیات

پیش ثبت نام عتبات عالیات
تعهدات جبران خسارت زائرین(بیمه)تعهدات جبران خسارت زائرین(بیمه)

تعهدات جبران خسارت زائرین(بیمه)

توصیه های امنیتی به زائرانتوصیه های امنیتی به زائران

توصیه های امنیتی به زائران

ثبت نام در کاروانهای عتبات عالیات عراقثبت نام در کاروانهای عتبات عالیات عراق

ثبت نام در کاروانهای عتبات عالیات عراق

ثبت نام جهت اعزام باکاروانهای عتبات عالیات عراق
ثبت نام اینترنتی (درصورت نداشتن نام کاربری ابتدا باورود به منوی کاربرجدید در سامانه ثبت نام کنید)ثبت نام اینترنتی (درصورت نداشتن نام کاربری ابتدا باورود به منوی کاربرجدید در سامانه ثبت نام کنید)

ثبت نام اینترنتی (درصورت نداشتن نام کاربری ابتدا باورود به منوی کاربرجدید در سامانه ثبت نام کنید)

راهنماراهنما

راهنما

سامانه سماح (ویزای عتبات عالیات عالیات عراق در ایام اربعین)سامانه سماح (ویزای عتبات عالیات عالیات عراق در ایام اربعین)

سامانه سماح (ویزای عتبات عالیات عالیات عراق در ایام اربعین)

نظرسنجینظرسنجی

نظرسنجی

نمونه قرارداد کارگزار با زائر عتبات عالیاتنمونه قرارداد کارگزار با زائر عتبات عالیات

نمونه قرارداد کارگزار با زائر عتبات عالیات

ارائه یک نسخه از این قرارداد به زائرین عتبات عالیات عراق و امضاء آن الزامی است.
خدمات به کارگزاران زیارتیخدمات به کارگزاران زیارتی

خدمات به کارگزاران زیارتی

خدمات به کارگزاران زیارتی
ارسال و دریافت مکاتبات اداری مختص دفاترزیارتیارسال و دریافت مکاتبات اداری مختص دفاترزیارتی

ارسال و دریافت مکاتبات اداری مختص دفاترزیارتی

تشکیل پرونده مختص کارگزاران زیارتیتشکیل پرونده مختص کارگزاران زیارتی

تشکیل پرونده مختص کارگزاران زیارتی

درخواست مجوززیارتی(تأسیس دفتر یا شرکت خدمات زیارتی)
تشکیل پرونده کارگزاران زیارتیتشکیل پرونده کارگزاران زیارتی

تشکیل پرونده کارگزاران زیارتی

درخواست مجوززیارتی(تأسیس دفتر یا شرکت خدمات زیارتی)
تکمیل فرم اینترنتیتکمیل فرم اینترنتی

تکمیل فرم اینترنتی

راهنمای تشکیل پرونده الکترونیکی کارگزاران زیارتیراهنمای تشکیل پرونده الکترونیکی کارگزاران زیارتی

راهنمای تشکیل پرونده الکترونیکی کارگزاران زیارتی

متقاضي مي­بايست با مراجعه به صفحه­ی ورود کاربران سامانه­ی جامع کارگزاران و انتخاب گزینه "ثبت نام" نسبت به ثبت اطلاعات صفحه­ی اطلاعات اصلی اقدام نماید متقاضي مي­بايست با مراجعه به صفحه­ی ورود کاربران سامانه­ی جامع کارگزاران و انتخاب گزینه "ثبت نام" نسبت به ثبت اطلاعات صفحه­ی اطلاعات اصلی اقدام نماید. توضیح: در صورتی­که قبلا اطلاعات متقاضی در سیستم ثبت شده باشد به محض ثبت کدملی، سامانه پیغام: «کدملی تکراری است، لطفا برای دریافت گذرواژه­ی خود با دفتر حج و زیارت استان هماهنگی فرمایید.
سامانه دادور(پیشخوان مجوزهای کشور)سامانه دادور(پیشخوان مجوزهای کشور)

سامانه دادور(پیشخوان مجوزهای کشور)

فرمهای مورد نیاز دفاترزیارتیفرمهای مورد نیاز دفاترزیارتی

فرمهای مورد نیاز دفاترزیارتی

استعلام اماکن ناجااستعلام اماکن ناجا

استعلام اماکن ناجا

دانلود فرم های موردنیاز استعلام محل دفتر از اداره اماکن ناجادانلود فرم های موردنیاز استعلام محل دفتر از اداره اماکن ناجا

دانلود فرم های موردنیاز استعلام محل دفتر از اداره اماکن ناجا

دریافت فرمهادریافت فرمها

دریافت فرمها

راهنمای بررسی دفتر توسط اداره اماکن ناجاراهنمای بررسی دفتر توسط اداره اماکن ناجا

راهنمای بررسی دفتر توسط اداره اماکن ناجا

مدارک لازم جهت دریافت استعلام اماکن ناجامدارک لازم جهت دریافت استعلام اماکن ناجا

مدارک لازم جهت دریافت استعلام اماکن ناجا

کانال پیام رسان کارگزاران (گپ)کانال پیام رسان کارگزاران (گپ)

کانال پیام رسان کارگزاران (گپ)

مجوز دفتر / شرکت خدمات زیارتی  (بندپ)مجوز دفتر / شرکت خدمات زیارتی  (بندپ)

مجوز دفتر / شرکت خدمات زیارتی (بندپ)

آیين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتيآیين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي

آیين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي

آیين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي
مصوبه تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتيمصوبه تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي

مصوبه تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي

مصوبه تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي
منشور اخلاقی کارگزاران سازمان حج وزیارتمنشور اخلاقی کارگزاران سازمان حج وزیارت

منشور اخلاقی کارگزاران سازمان حج وزیارت

نظرسنجی از مدیران عتبات علیاتنظرسنجی از مدیران عتبات علیات

نظرسنجی از مدیران عتبات علیات

ورود به سامانه مکاتبات اداریورود به سامانه مکاتبات اداری

ورود به سامانه مکاتبات اداری

درخواست ثبت نام در کاروانهای عتبات عالیات عراقدرخواست ثبت نام در کاروانهای عتبات عالیات عراق

درخواست ثبت نام در کاروانهای عتبات عالیات عراق

درخواست صدورویزای اربعین(سماح)درخواست صدورویزای اربعین(سماح)

درخواست صدورویزای اربعین(سماح)

سامانه سماح (ثبت نام ویزای اربعین)سامانه سماح (ثبت نام ویزای اربعین)

سامانه سماح (ثبت نام ویزای اربعین)

عموم شهروندان متقاضیان زیارت
سئوالات متداولسئوالات متداول

سئوالات متداول

ورود به سامانه میزخدمت الکترونیکیورود به سامانه میزخدمت الکترونیکی

ورود به سامانه میزخدمت الکترونیکی