چهارشنبه 12 مهر 1402
EN

شهروند گرامی

شمامی توانید هرگونه گزارش و شکایت خودرا با تلفن 64512120 و64512140 و یا از طریق نمابر شماره 66582116 و یا سامانه اینترنتی رسیدگی به شکایات به آدرس : BAZRESI.HAJ.IR  و ایمیل m.nouran@haj.ir و یاصندوق شکایات ورودی ساختمان ویا تسلیم حضوری به واحد بازرسی، دفتر مدیریت استان و یا دبیرخانه مطرح نمائید. 

زمان پاسخگویی مطابق بند(ج) قانون سلامت نظام اداری حداکثر 30 روز کاری می باشد.

                           واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات حج وزیارت استان تهران