ﺳﻪشنبه 05 مرداد 1400
EN

شهروند گرامی

شمامی توانید هرگونه گزارش و شکایت خودرا با تلفن 64512120 و64512140 و یا از طریق نمابر شماره 66582116 و یا سامانه اینترنتی رسیدگی به شکایات به آدرس : BAZRESI.HAJ.IR  مطرح نمائید. 

                           واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات حج وزیارت استان تهران