شنبه 22 مرداد 1401
EN

تعرفه خدمات دفاتر زیارتی جهت ثبت نام در کاروانهای حج تمتع99

تعرفه تکمیل و بروز رسانی اطلاعات متقاضی و یا رزرو و ثبت نام افراد در سامانه reserve.haj.ir بشرح ذیل می باشد:
- هزینه ویرایش، اصلاح و تکمیل اطلاعات دارنده قبض ودیعه گذاری و اخذ کد رهگیری مبلغ 150.000 ریال 
- انجام رزرو و ثبت نام در کاروانهای حج تمتع 150.000 ریال

هیچ کارگزاری مجاز به دریافت مبالغ دیگری نمیباشد.  شهروندان گرامی جهت گزارش دریافت مبالغ خارج از تعرفه به قسمت بازرسی و رسیدگی به شکایات همین سامانه مراجعه نمایند.

شماره تلفن بازرسی و رسیدگی به شکایات حج وزیارت استان تهران: 64512120 و 64512140

شماره تلفن حراست حج وزیارت استان تهران 64512124 و64512125