دوشنبه 07 بهمن 1398
EN

تعرفه خدمات دفاتر زیارتی جهت ثبت نام در کاروانهای حج تمتع98

تعرفه تکمیل و بروز رسانی اطلاعات متقاضی و یا رزرو و ثبت نام افراد در سامانه reserve.haj.ir بشرح ذیل می باشد:
- هزینه ویرایش، اصلاح و تکمیل اطلاعات دارنده قبض ودیعه گذاری و اخذ کد رهگیری مبلغ 30.000 ریال 
- انجام رزرو و ثبت نام در کاروانهای حج تمتع 70.000 ریال

هیچ کارگزاری مجاز به دریافت مبالغ دیگری نمیباشد.  شهروندان گرامی جهت گزارش دریافت مبالغ خارج از تعرفه به قسمت بازرسی و رسیدگی به شکایات همین سامانه مراجعه نمایند.