شنبه 22 مرداد 1401
EN

فهرست خدمات حج وزیارت استان تهران

فهرست خدمات حج و زیارت استان تهران:

1- ثبت‌نام و ودیعه‌گذاری حج تمتع، عمره، مفرده و عتبات عالیات-شناسه خدمت:  17041325000
2- ثبت تقاضای تشرف به مقاصد زیارتی-شناسه خدمت:  17041326000
3-ارائه خدمات اعزام حج تمتع، عمره، مفرده و عتبات عالیات-شناسه خدمت:  17041327000
4-ارائه خدمات مرتبط با اعزام کارگزاران زیارتی-شناسه خدمت:  13011328000
5-ارائه خدمات حمل و نقل حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات-شناسه خدمت:  17041329000
6-ارائه خدمات تدارکاتی زایرین حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات-شناسه خدمت:  17041330000