حج و زیارت استان تهران

تاریخ: 25 اردیبهشت 1398

بازدید مدیر حج و زیارت استان تهران از ترمینال سلام (حجاج)

سید عباس حسینی مدیر حج و زیارت استان تهران از ترمینال (سلام) در دست احداث حجاج بیت الله الحرام بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی استان تهران در این بازدید جناب آقای حسن خوش خو سرپرست معاونت بهره برداری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از روند کار و مابقی اقدامات در دست انجام این ترمینال توضیحاتی را بیان نمودند .
این ترمینال بزودی افتتاح و آماده استقبال از زائرین حج تمتع قرار خواهد گرفت .