پنجشنبه 19 تیر 1399
EN

بیانیه حریم خصوصی
مدیریت حج و زیارت استان تهران متعهد می شود که امنیت اطلاعات شما را تضمین نماید. حج و زیارت استان تهران برای جلوگیری از هر نوع دسترسی غیرمجاز و افشای اطلاعات شما از همه شیوه‌های لازم استفاده می‌کند تا امنیت اطلاعاتی را که به صورت آنلاین گردآوری کند، حفظ شود.
ما حفظ حریم شخصی شما را تضمین می‌کنیم. اگر در هنگام استفاده از این پایگاه اینترنتی، از شما اطلاعاتی بخواهیم که هویت‌تان را آشکار کند می‌توانید مطمئن باشید که از آن تنها بر اساس اصول مطرح شده در این بیانیه استفاده می‌شود