نکات ضروری جهت ثبت نام مرحله دوم عمره مفرده 1393-1394

1-   شروع ثبت نام راس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 17/11/1393  از طریق سامانه فاخر می باشد.

2-  تمامی افراد متقاضی اعزام می بایست قبلا در سامانه فاخر اقدام به تشکیل گروه و ورود به ثبت نام مقدماتی را تکمیل نموده باشند.

3- اعزام کاروان های مرحله دوم از تاریخ 21/12/1393  لغایت   26/03/1394 می باشد

4- دارندگان اولویتهای 1 تا 350  در این مرحله مجاز به ثبت نام در کاروانها می باشند

5-  اعزامهای نوروزی شامل تاریخهای 24/12/1393 لغایت 07/01/1394 می باشد.

6- در اعزامهای نوروزی فقط فرزندان متولد 1/1/1385 به بعد ، می توانند به تبعیت یکی از والدین مشرف شوند.

7- در صورت عدم تکمیل گروهها، با توجه به ظرفیت خالی موجود در تاریخ 25/11/1393 از الویتهای تا 400 دعوت بعمل خواهد آمد.(فقط برای انتخاب گروه های غیر نوروزی) . و پس آن نیز به شرط وجود ظرفیت خالی اولویتهای بعدی اعلام خواهد شد.

8- در صورت رزرو ، امکان انتقال فیش به افراد دیگر فقط در صورتی میسر خواهد بود ، که رزرو انجام شده از ابطال گردد، در این حالت هیچ تعهدی برای  رزرو و ثبت نام فرد انتقال گیرنده در کاروان قبلی نخواهد بود.

9-  با توجه به کثرت تقاضا برای رزرو در ایام نوروز خواهشمند است نسبت به تشکیل گروه و انتخاب کاروانها دقت کافی را داشته باشید. ( نکته بسیار مهم: افراد دارای تا اولویت 350 و فرزندان متولد 01/01/1385 به بعد در این گروه عضو باشند.) و در صورتیکه افراد در کاروانهای مختلف ثبت نام کرده باشند امکان جابجائی در کاروان وجود نخواهد داشت

10-                       پس از ابطال از رزرو (یا حذف از ثبت نام) ظرفیت ابطالی (حذفی) در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

11-                       کلیه دفاتر زیارتی مجاز (فهرست در همین اطلاعیه موجود می باشد ) آماده همکاری و خدمات رسانی به متقاضیان اعزام خواهند بود . لیکن توصیه میگردد جهت جلوگیری از ازدحام و رعایت عدالت ، لطفا از منازل اقدام به رزرو نمائید.

12-                      مهلت مراجعه به کاروان 72 ساعت پس از رزرو می باشد و در صورت عدم مراجعه بموقع ،رزرو به صورت سیستمی باطل و افراد گروه می بایست مجددا توسط سر گروه نسبت به تشکیل گروه و انتخاب  کاروانهای موجود اقدام نمایند.

13-               مدارک مورد نیاز جهت مراجعه به کاروانها پس از رزرو

-          گذرنامه معتبر حداقل 7ماه دارای اعتبار از تاریخ اعزام

-          دو قطعه عکس 4*6 مطابق عکس گذرنامه

-          اصل کارت ثبت نامی عمره

-          اصل شناسنامه و کارت ملی